Tell a friend
 
Sunclass Bungalows Gardameer

Disclaimer 

Deze website probeert verhuurders en huurders van vakantiebungalows in Villaggio di Sunclass in Tignale bij elkaar te brengen, maar fungeert niet als tussenpersoon.
De website-eigenaar van www.sunclassgardameer.nl is nimmer partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen verhuurders en huurders door gebruikmaking van deze site. Als u een geschil hebt met huurder/verhuurder, dient u dit zelf op te lossen.

Vrijwaring

U vrijwaart de website-eigenaar van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke, verband houdende met dergelijke geschillen. De website-eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de website.